Cultuur en Bibliotheek

Het bestuursakkoord 2012-2018 van de gemeente Schaarbeek wil putten uit de lokaal aanwezige culturele rijkdom en ze tegelijkertijd toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen.

 

Schaarbeek heeft meer dan 130.000 inwoners, van in totaal 167 nationaliteiten die samen 120 verschillende talen spreken. Het bestuursakkoord heeft de ambitie “de cultuur, de rijkdom en diversiteit ervan te benadrukken en ze voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken” en “te profiteren van de Brusselse culturele bipolariteit (Frans‐ en Nederlandstalig) door de intercommunautaire uitwisseling van voorstellingen en activiteiten voor te stellen”.

 

  • Het cultuurbeleidsplan

Een meerjarenplan 2014-2019 genaamd: ‘het Lokaal Cultuurbeleidsplan’ wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en schept het kader voor vernieuwend cultureel aanbod en initiatieven rond lokale identiteit, netwerken en duurzaamheid van drie partners: de gemeentelijke dienst cultuur, de gemeentelijke bibliotheek en het gemeenschapscentrum De Kriekelaar.

De culturele programmatie richt zich op laagdrempelige maar vernieuwende initiatieven. Activiteiten zoals Salon Bombardon en de Kriekenboomsage zijn succesvol en worden verdergezet.

De gemeente ambieert de Schaarbeekse identiteit en de Schaarbekenaren zelf in de verf te zetten en te putten uit de schat aan lokaal aanwezig talent. Het betreft zowel roerend en onroerend erfgoed als de culturele uitstraling van nieuwkomers en specifieke doelgroepen.

Het lokaal plan impliceert een samenwerking van de voornaamste Nederlandstalige partners: de gemeentelijke diensten cultuur en bibliotheek alsook het Vlaamse gemeenschapscentrum de Kriekelaar. Daarnaast is er samenwerking voorzien met anderstalige partners – in het bijzondere de Franstalige - en bovengemeentelijke initiatieven.

Het merk 1030cultuur.be werd een jaar geleden gelanceerd en garandeert een herkenbare communicatie vanuit de drie Nederlandstalige partners van Schaarbeek. Het cultuurbeleidsplan zet zo in op een duurzaam kwaliteitsvol aanbod dat op lange termijn wordt ontwikkeld en geëvalueerd, met de bestendiging van succesvolle activiteiten.

De gemeente beschikt over een cultuurbeleidscoördinator voor de concrete uitvoering van dit plan; beide gefinancierd door de Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC).

 

  • De gemeentelijke dienst cultuur

In haar eigen programmatie organiseert de dienst Cultuur activiteiten die gemeenschapsvormend zijn, bijvoorbeeld met lichte muziek op het zomerse ‘Apero Enzo’ en met muzikale, literaire en theaterexperimenten zoals ‘Schaarbeek Laat’ in plaatselijke cafés, al dan niet in samenwerking met de andere culturele partners. De dienst werkt ook doelgroepgericht. Ze organiseert bijvoorbeeld een jaarlijkse uitstap voor de senioren en ondersteunt de Nederlandstalige scholen door een samenwerking met de brede school coördinator.

De gemeente Schaarbeek ondersteunt het Schaarbeekse Nederlandstalig verenigingsleven met een jaarlijkse betoelaging. Het is een blijk van waardering voor de vrijwillige inzet van zoveel Schaarbekenaren.

Gevolg gevend aan het bestuursakkoord overlegt de dienst Nederlandstalige cultuur met haar evenknie: de dienst Franse cultuur. Er wordt gekozen voor concrete projecten die beider doelgroepen aanspreken, zoals bijvoorbeeld Vice Versa, Salon Bombardon en de Schaarbeekse Taal.

De Nederlandstalige dienst cultuur beschikt over 2,5 VTE en gemeentelijke middelen. Voor specifieke activiteiten wordt projectsubsidie bij derden aangevraagd.

 

  • De gemeentelijke bibliotheek

De bibliotheek kent een stijgend aantal uitleningen – van bijna 88.000 in 2012 naar meer dan 90.000 in 2013 - en is kwalitatief hoogstaand. De bibliotheek werd in 2012 door een onafhankelijke jury erkend als één van de 10 aantrekkelijkste en vernieuwende bibliotheken van de Vlaamse Gemeenschap. Die reputatie willen we hoog houden door in te zetten op innovatie en ontmoeting.

Eind 2013 wordt een nieuw zelfuitleensysteem geïntroduceerd door middel van ‘radio frequency identification’ (RFID). Met deze investering is er voor het personeel minder routinewerk en kan er beter advies gegeven worden. Dit gaat wel tijdelijk ten koste van de aankoop van audiovisueel materiaal en nieuwe boeken.

Niet alleen voor het uitlenen van boeken maar ook als ontmoetingsplaats is de Nederlandstalige bibliotheek gekend. Kinderen en scholen kunnen er terecht voor een taal-tutorproject, de Kinder- en Jeugdboekenjury en nog veel meer. Voor nieuwkomers worden er bibliotheekintroducties georganiseerd en volwassenen zijn welkom op de leesclub Boekenboudoir en andere literaire evenementen. De ligging van de bibliotheek aan de invalsweg, de Lambermontlaan, biedt opportuniteiten voor bovengemeentelijke uitstraling en voor samenwerking met de meest nabije buur: de Franstalige bibliotheek.

De democratiserende rol van de bibliotheek wordt gegarandeerd door het gratis lidmaatschap voor iedereen tot 18 jaar. Vanaf eind 2013 zal elke gebruiker ook gratis digitaal het nieuws kunnen volgen op Mediargus.

Actueel

Lokaal cultuurbeleid Schaarbeek valt in de prijzen

Met een Publica Award - en meerbepaald Matexi Award - worden lokale besturen en hun initiatiefnemers beloond wanneer zij van hun buurten aangename plekken maken. QuandLesZoziaux 2016 was een interactief stadsspel dat vier weken lang vier verschillende Schaarbeekse wijken in de ban hield.  De Schaarbeekse...

Dit schooljaar is de Boekenbende aan Huis 20 jaar! De eerste editie van het allereerste voorlees-aan-huisproject ooit dateert inderdaad van 1996-1997. En kijk, 20 jaar later is de Boekenbende meer dan ooit actief in Brussel!

Deze verjaardag laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan.

Op vrijdag 12 mei 2017 vieren we feest in De Kriekelaar. In...

​​Schaarbeekse Skylines. Verzamel de  postkaarten met Schaarbeekse skylines en nodig je vrienden uit voor het festival.

De postkaarten zijn vanaf 28 maart te verkrijgen in de Nederlandstalige Bibliotheek, aan het onthaal van GC De Kriekelaar en het Schaarbeekse gemeentehuis.

Je komt ze vast ook nog tegen op verschillende locaties in...

Pagina's