Onderwijs

Het bestuursakkoord 2012-2018 van de gemeente Schaarbeek voorziet een nieuwe gemeenteschool te openen op het Van Oost‐terrein en de gemeenteschool "De Kriek" op het huidige terrein te bestendigen.

 

 • Schaarbeek telt in totaal 12 Nederlandstalige basisscholen op 15 locaties: dit is gemeenschaps-, vrij en gemeentelijk onderwijs. De gemeente zal twee maal per jaar overleg plegen met alle directies en steun bieden waar mogelijk.Bijzondere aandacht gaat naar de gemeentelijke basisschool De Kriek - in opbouw sinds september 2011. De school had in juni 2013 welgeteld 114 kinderen; van de onthaalklas tot het tweede leerjaar en groeit de volgende jaren tot een volwaardige school van 240 kinderen. Dit betekent een nieuw 3de leerjaar in september 2013, 4de in 2014, 5de in 2015, 6de in 2016 waarbij leerkrachten, omkadering en infrastructuur zal voorzien worden.
   
 •  Het pedagogisch project van de gemeenteschool zet in op de ontwikkeling van de kinderen met oog voor het samenleven en respecteren van elkaar en het leefmilieu. Gezonde voeding wordt aangemoedigd met dagelijks een stuk fruit aan democratische prijs maar soep of warme maaltijd kan de gemeente niet aanbieden bij gebrek aan infrastructuur. Voor- en naschoolse opvang is voorzien met evenwel beperkingen gezien de nood aan Nederlandstalig personeel. Ons inschrijven in het project ‘Brede school’ waarbij partners kinderactiviteiten ondersteunen, zal in 2014 nieuwe mogelijkheden bieden. Spannend is het schooljaar 2013-1014 zeker; niet in het minst omdat net zoals alle andere Nederlandstalige Brusselse scholen ook GBS De Kriek, dit jaar doorgelicht wordt door de inspectie.
   
 • De school De Kriek bevindt zich op twee locaties: aan de Rogierlaan 214 in De Kattepoel en aan de Grote Bosstraat 76. De Kattepoel, een voormalig cultureel centrum, is door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) tijdelijk ter beschikking gesteld voor de eerste 3 klasjes. De gemeente wenst hier te blijven in afwachting van een nog te bouwen school. Zij bepleit een nieuwe gebruikersovereenkomst met de VGC en de nodige vergunningen. De tweede locatie is eveneens tijdelijk met accommodatie voorzien in modulaire paviljoenen.
   
 • Twee bouwdossiers van de gemeente Schaarbeek hebben betrekking op scholenbouw voor Nederlandstalig onderwijs: het dossier Van Oost aan de Van Ooststraat en het dossier Optima aan de Grote Bosstraat. Voor het eerste dossier, Van Oost, is de aanbestedingsprocedure via onderhandeling in de laatste fase en wordt voor het einde van 2013 de opdracht toegewezen. waarna een tweede Nederlandstalige school opgericht kan worden, voorzien voor het schooljaar 2018-2019. Het tweede bouwdossier, Optima, wacht op een financiering van de Vlaamse gemeenschap en de verhuis van een Franstalige school vooraleer de werken kunnen beginnen, opening voorzien voor het schooljaar 2019-2020.
   
 • De dienst Nederlandstalig onderwijs beschikt over 1 VTE en 2 deeltijdse ondersteunende krachten. Daarnaast beschikt de gemeentelijke school over 1 directrice, een Brede Schoolcoördinator, een zorgcoördinator en 8 klastitularissen en personeelsleden voor specifieke vakken en schooltaken. Verder is er ook nog 1,5 VTE voor onderhoud en 1,5 VTE voor opvang. De verdere nood voor opvangpersoneel wordt indien mogelijk opgevangen met PWA-krachten.

Actueel

​“De nieuwe gemeenteschool Paviljoen zal samenwerken met de Franstalige school op de site Van Oost-Navez,” dat bevestigde schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Adelheid Byttebier (Groen) op de gemeenteraad van woensdag 31 januari. Met aangrenzende speelplaatsen, overleg tussen de pedagogische teams en ondersteuning van de gemeentelijke jeugddienst zullen verschillende mogelijkheden benut worden...

Schepen voor Nederlandstalig onderwijs in Schaarbeek Adelheid Byttebier (Groen) legt uit waarom het geen evidentie is om een gemeenschappelijke school te bouwen. “Naast de ‘macht der gewoonte’, speelt ook de verschillende subsidiestructuur langs beide kanten van de taalgrens een grote rol.”

De Van Oostsite in Schaarbeek telt vanaf september twee scholen meer. Eén...

​Onze jonge dienst Onderwijs opent 7 jaar na de eerstgeborene GBS De Kriek opnieuw een gemeenteschool in Schaarbeek. GBS Paviljoen verwelkomt vanaf 1 september 2018 5 klassen (kleuterschool + 1e leerjaar) en 125 leerlingen om elk schooljaar met een klas te groeien. De Onderwijsdienst kan dus wat versterking gebruiken.  De vacature vind je via deze link, solliciteren kan tot 7 januari. 

Pagina's