Uitbreiding Nederlands- en Franstalige initiatieven in Schaarbeek

“De nieuwe gemeenteschool Paviljoen zal samenwerken met de Franstalige school op de site Van Oost-Navez,” dat bevestigde schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Adelheid Byttebier (Groen) op de gemeenteraad van woensdag 31 januari. Met aangrenzende speelplaatsen, overleg tussen de pedagogische teams en ondersteuning van de gemeentelijke jeugddienst zullen verschillende mogelijkheden benut worden.
“De Frans- en Nederlandstalige onderwijsdiensten bereiden samen de praktische kant van de opening voor. Dit betreft de veiligheid aan de schoolpoort met aanpassingen in zowel de Van Ooststraat als de Navezstraat, de omkadering door gemeenschapswachten, een conciërge. Zodra we de schooldirecteur en de opvangcoördinator hebben aangeworven wordt dit nog concreter.”
De twee scholen hebben elk een speelplaats, afgebakend met een haag van 80cm hoog en verschillende poortjes. Van een muur is dus geen sprake. Om toezicht te houden is het van belang dat de toezichthouders de leerlingen kennen bij naam en gezicht, dus de speeltijden blijven zeker bij aanvang gescheiden. “Maar uiteraard zijn er tal van activiteiten waar we kunnen samenwerken, zoals we nu trouwens al doen bij de Fakkeltocht, de sportdag, …” zegt schepen Byttebier. “We laten deze kans niet liggen om de taalvaardigheid van onze leerlingen te stimuleren.”
De gemeentelijke diensten ondersteunen zowel het Nederlandstalige als het Franstalig onderwijs. Meerbepaald de jeugddienst organiseert voor het eerst Nederlandstalige activiteiten. In de paasvakantie is er het Nederlandstalig aanbod ‘coderen voor jongeren’. In de zomervakantie organiseert de gemeente een opfrissing van het Nederlands voor kinderen in het Nederlandstalig onderwijs en sportweken in het Frans én Nederlands.
“Een niet onbelangrijke stap voor een volwaardig vrijetijdsaanbod voor onze kinderen,” besluit schepen Byttebier.

Tags: